Resetuj stat. przes. (przesyłanie do smartfona)

Można zresetować stan przesyłania obrazów, które zostały przesłane do smartfona. Użyj tej funkcji, jeśli chcesz ponownie przesłać obrazy, które zostały uprzednio przesłane. Przesłane obrazy nie zostaną usunięte nawet po zresetowaniu stanu przesyłania.

  1. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Resetuj stat. przes.].
    • Naciśnięcie [OK] na ekranie potwierdzenia spowoduje, że wszystkie obrazy, które zostały przesłane do smartfona, zostaną potraktowane jako nieprzesłane.