Uporaba zaslona Quick Navi

Zaslon Quick Navi je funkcija, optimirana za fotografiranje z iskalom, ki omogoča neposreden nadzor nastavitev.

 1. MENU(Camera Settings2) › [DISP Button][Monitor].
 2. Postavite oznako na [For viewfinder] in nato izberite [Enter].
 3. Če želite način zaslona nastaviti na [For viewfinder], pritisnite DISP na izbirnem kolescu.
 4. Če želite preklopiti na zaslon Quick Navi, pritisnite gumb Fn.
  • Prikazana vsebina in njeni položaji, prikazani na slikah, so samo smernice in se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu.

  Samodejni način/način izbire prizora

  Način P/A/S/M/panoramsko fotografiranje

 5. Želeno funkcijo izberite tako, da pritisnete zgornji/spodnji/levi/desni del izbirnega kolesca.
 6. Želeno nastavitev izberite tako, da zavrtite izbirno kolesce.

Prilagajanje nastavitev s posebnih zaslonov z nastavitvami

V 5. koraku izberite želeno funkcijo in pritisnite sredino izbirnega kolesca. Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve za funkcijo. Za prilagoditev nastavitev si oglejte navodila za uporabo (A).

Opomba

 • Sivih možnosti na zaslonu Quick Navi ni mogoče spreminjati.
 • Pri uporabi možnosti [Creative Style], [Picture Profile] itd. lahko nekatera nastavitvena opravila izvedete le na ustreznem zaslonu.