SteadyShot (fotografija)

S to funkcijo nastavite, ali želite uporabiti funkcijo SteadyShot.

  1. MENU (Camera Settings2) › [SteadyShot] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Uporablja funkcijo [SteadyShot].
Off:
Ne uporablja funkcije [SteadyShot].
Priporočamo, da fotoaparat nastavite na [Off], če uporabljate stojalo.