File Format (film)

S to funkcijo določite obliko zapisa filmske datoteke.

  1. MENU(Camera Settings2) › [File Format] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

 Format datoteke Značilnosti
XAVC S 4K Filme snema v ločljivosti 4K (3840 × 2160). Filme lahko v računalnik shranite s programsko opremo PlayMemories Home.
XAVC S HD Snema filme, ki so ostrejši in kakovostnejši od formata AVCHD, vendar zavzamejo več prostora.
AVCHD Format AVCHD ima visoko stopnjo združljivosti z različnimi napravami za shranjevanje, razen z računalniki. Filme lahko shranite v računalnik ali s programsko opremo PlayMemories Home ustvarite ploščo, ki podpira ta format.

Opomba

  • Pri snemanju filmov XAVC S 4K ali XAVC S HD v ločljivosti 120p/100p, je za neprekinjeno snemanje na voljo približno 5 minut časa. Preostali čas za snemanje filmov je prikazan na monitorju. Ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High], lahko filme snemate v trajanju več kot 5 minut. Če želite posneti še en film v ločljivosti 4K ali HD 120p/100p, izklopite fotoaparat in malo počakajte, preden začnete z naslednjim snemanjem. Odvisno od temperature snemalnega okolja se lahko snemanje iz varnostnih razlogov zaustavi, tudi če je čas snemanja bil manj kot 5 minut.
  • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [AVCHD], je velikost datoteke za filme omejena na približno 2 GB. Če velikost datoteke filma med snemanjem doseže pribl. 2 GB, se bo samodejno ustvarila nova filmska datoteka.