Language 

Izbere jezik, ki se uporablja v menijskih elementih, opozorilih in sporočilih.

  1. MENU(Setup) › [Language] › želeni jezik.