Focus Mode

Izberete lahko način ostrenja tako, da ustreza gibanju objekta.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Mode] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

(Single-shot AF):
Ko je ostrenje končano, izdelek zaklene ostrino. To uporabljajte za mirujoče objekte.

(Automatic AF):
Glede na gibanje objekta izdelek preklopi med načinoma [Single-shot AF] in [Continuous AF]. Ko do polovice pritisnete sprožilo, izdelek zaklene ostrino, ko ugotovi, da se objekt ne premika, če se še vedno premika, pa še naprej nastavlja ostrino. Izdelek med neprekinjenim fotografiranjem samodejno fotografira s funkcijo neprekinjenega samodejnega ostrenja od drugega posnetka naprej.

(Continuous AF):
Izdelek nastavlja ostrino, medtem ko držite do polovice pritisnjeno sprožilo. To uporabljajte za premikajoče se objekte. V načinu [Continuous AF] ni zvočnega signala, ko fotoaparat izostri sliko.

(DMF):
Ko je samodejno ostrenje končano, lahko ostrino natančno ročno nastavite in tako hitreje izostrite objekt, kot če bi že od začetka uporabljali ročno ostrenje. To je priročno zlasti v primerih, kot je makro fotografiranje.

(Manual Focus):
Ročno prilagodi ostrenje. Če s samodejnim ostrenjem ne morete izostriti želenega objekta, uporabite ročno ostrenje.

 • Nastavitveni obroček zavrtite tako, da ročno prilagodite ostrenje v neposrednem načinu ročnega ostrenja ali načinu ročnega ostrenja.

Indikator ostrenja

(sveti):
Objekt je izostren in ostrenje je zaklenjeno.

(utripa):
Objekt ni izostren.

(sveti):
Objekt je izostren. Ostrina se stalno prilagaja glede na gibanje objekta.

(sveti):
Ostrenje poteka.

Objekti, ki jih je težko izostriti s samodejnim ostrenjem

 • Temni in oddaljeni objekti
 • Objekti s slabim kontrastom
 • Objekti, videni skozi steklo
 • Hitro se premikajoči objekti
 • Odsevna svetloba ali svetleče površine
 • Utripajoča svetloba
 • Predmeti, osvetljeni od zadaj
 • Stalno ponavljajoči se vzorci, kot so fasade zgradb
 • Objekti v območju ostrenja z različnimi goriščnimi razdaljami

Namig

 • Ko izostritev nastavite na neskončno v načinu ročnega ostrenja ali načinu neposrednega ročnega ostrenja, se prek monitorja ali v iskala prepričajte, da je izostritev na dovolj oddaljenem objektu.

Opomba

 • Pri snemanju filmov ali ko je gumb za izbiro načina nastavljen na , sta na voljo samo možnosti [Continuous AF] in [Manual Focus].