Power Save Start Time

Nastavite lahko čas samodejnega izklopa.

 1. MENU(Setup) › [Power Save Start Time] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

30 Min/5 Min/2 Min/1 Min

Opomba

 • Funkcija varčevanja z energijo je deaktivirana v spodnjih primerih:
  • Med napajanjem energije prek USB-ja
  • Med predvajanjem diaprojekcij
  • Med snemanjem filmov
  • Med povezavo z računalnikom ali televizorjem
  • Ko je možnost [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavljena na [On]