Snemanje zelo počasnih filmov (HFR Settings)

Pri snemanju s hitrostjo sličic, ki je višja od formata zapisovanja, lahko snemate gladke zelo počasne posnetke.

 1. Gumb za izbiro načina nastavite na (High Frame Rate).
  Prikazan bo zaslon z nastavitvami za snemanje.

 2. MENU › (Camera Settings2) › [HFR Settings] in izberite želene nastavitve za [Record Setting], [Frame Rate], [Priority Setting], in [REC Timing].
  • Želeni način osvetlitve lahko prilagodite tako, da izberete MENU › (Camera Settings2)›[Exposure Mode].
 3. Fotoaparat usmerite proti objektu in prilagodite nastavitve, kot je ostrenje.
  • Spremenite lahko tudi ostale nastavitve, kot je način ostrenja, občutljivost ISO itd.
  • Ko fotoaparat preide v stanje pripravljenosti za fotografiranje, se ostrenje zaklene, tudi ko uporabljate samodejno ostrenje. Če izbranega objekta ne morete izostriti s samodejnim ostrenjem, uporabite ročno ostrenje.
 4. Pritisnite središče izbirnega kolesca.
  Zaslon z nastavitvami za snemanje se bo zaprl in fotoaparat bo prešel v stanje pripravljenosti za fotografiranje.

  • V stanju pripravljenosti za fotografiranje ne morete prilagajati osvetlitve, ostrenja, zooma itd. Če želite spremeniti nastavitve snemanja, znova pritisnite središče izbirnega kolesca, da se vrnete na zaslon z nastavitvami za snemanje.
 5. Pritisnite gumb MOVIE (Film).
  Ko je možnost [REC Timing] nastavljena na [Start Trigger]:
  se začne zajemanje filma (snemanje). Ko znova pritisnete gumb MOVIE ali ko poteče čas trajanja snemanja, bo zajemanje filma zaključeno in fotoaparat bo pričel z zapisovanjem filma na pomnilniško kartico.
  Ko je možnost [REC Timing] nastavljena na [End Trigger] ali [End Trigger Half]:
  zajemanje filma se zaključi in fotoaparat začne z zapisovanjem filma na pomnilniško kartico.

Podrobnosti elementov menija

Record Setting:
S to funkcijo izberete hitrost sličic filma med možnostmi [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] in [24p 50M*].
* Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.
Frame Rate:
S to funkcijo izberete hitrost sličic za fotografiranje med možnostmi [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] in [960fps]/[1000fps].
Priority Setting:
Izberite med možnostjo [Quality Priority], ki daje prednost kakovosti slike, in možnostjo [Shoot Time Priority], ki daje prednost trajanju filma.
REC Timing:
Izberite, ali želite snemati določen čas po pritisku gumba MOVIE ([Start Trigger]) oziroma ali želite snemati določen čas, dokler ne pritisnete gumba MOVIE ([End Trigger]/[End Trigger Half]).


Hitrost sličic

Pri snemanju zelo počasnih posnetkov fotoaparat snema pri višji hitrosti zaklopa kot je število sličic na sekundo. Ko je na primer možnost [Frame Rate] nastavljena na [960fps], je hitrost zaklopa na sličico hitrejša kot pribl. 1/1000 sekund za fotografiranje 960 sličic na sekundo. Za vzdrževanje te hitrost zaklopa je med fotografiranjem potrebna zadostna okoliška svetloba. Če je okoliška svetloba nezadostna, se občutljivost ISO poveča, kar povzroči več šuma.

Najkrajša razdalja za fotografiranje

Če je objekt preblizu, na primer pri makro fotografiranju, slika ni izostrena. Fotografirajte z najmanjše razdalje za fotografiranje (stran W: približno 8 cm (0,27 ft), stran T: približno 100 cm (3,29 ft) (od objektiva)) ali dlje.


Čas snemanja

Spodaj prikazano razmerje med pritiskom gumba MOVIE in posnetkom filma je odvisno od nastavitve [REC Timing].


[Start Trigger]
Zajemanje filma (snemanje) se začne, ko pritisnete gumb MOVIE. Ko znova pritisnete gumb MOVIE ali ko poteče čas trajanja snemanja, bo zajemanje filma zaključeno in fotoaparat bo pričel z zapisovanjem filma na pomnilniško kartico.

(A): Točka, ko pritisnete gumb MOVIE
(B): Posneti del
(C): Postopek zapisovanja na pomnilniško kartico (Ne morete začeti z naslednjim snemanjem.)


[End Trigger]/[End Trigger Half]
Medpomnjenje (začasno zajemanje filma s fotoaparatom) se začne, ko fotoaparat preide v stanje pripravljenosti na fotografiranje. Ko zajeti podatki napolnijo kapacitete medpomnilnika, se stari podatki zaporedno prepišejo. Ko pritisnete gumb MOVIE, fotoaparat začne s snemanjem filma določenega trajanja, izračunanega retroaktivno od te točke na pomnilniški kartici.
 • Z možnostjo [End Trigger] bo posnet film največje možne dolžine trajanja. Z možnostjo [End Trigger Half] bo posnet film v trajanju polovice največje možne dolžine. Z možnostjo [End Trigger Half] je čas, ki je potreben za zapisovanje na pomnilniško kartico, prav tako krajši kot z možnostjo [End Trigger].
End Trigger

End Trigger Half

(A): Točka, ko pritisnete gumb MOVIE
(B): Posneti del
(C): Postopek zapisovanja na pomnilniško kartico (Ne morete začeti z naslednjim snemanjem.)
(D): v teku je medpomnjenje


Ponovna izbira fotografiranja

Snemanje lahko prekličete tako, da izberete možnost [Cancel] na zaslonu. Vendar bo film, ki je bil posnet do trenutka preklica, shranjen.


Hitrost predvajanja

Hitrost predvajanja se razlikuje odvisno od dodeljenih vrednosti [Frame Rate] in [Record Setting], kot je opisano v nadaljevanju.
Frame Rate Record Setting
24p 50M* 30p 50M/25p 50M 60p 50M/50p 50M
240fps/250fps 10-krat počasneje 8-krat počasneje/10-krat počasneje 4-krat počasneje/5-krat počasneje
480fps/500fps 20-krat počasneje 16-krat počasneje/20-krat počasneje 8-krat počasneje/10-krat počasneje
960fps/1000fps 40-krat počasneje 32-krat počasneje/40-krat počasneje 16-krat počasneje/20-krat počasneje

*Samo kadar je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.

[Priority Setting] in trajanje snemanja

Priority Setting Frame Rate Dejansko število slikovnih pik, ki jih prebere slikovni senzor Trajanje snemanja
Quality Priority 240fps/250fps 1824 × 1026 približno 4 sekund
480fps/500fps 1824 × 616 pribl. 3 sekunde
960fps/1000fps 1244 × 420
Shoot Time Priority 240fps/250fps 1824 × 616 približno 7 sekund
480fps/500fps 1292 × 436 pribl. 7 sekund/pribl. 6 sekund
960fps/1000fps 912 × 308 pribl. 6 sekund


Čas predvajanja

Če na primer snemate pribl. 4 sekunde z možnostjo [Record Setting] nastavljeno na [24p 50M]*, možnostjo [Frame Rate] nastavljeno na [960fps] in možnostjo [Priority Setting] nastavljeno na [Shoot Time Priority], bo hitrost predvajanja 40-krat počasnejša, čas predvajanja pa bo pribl. 160 sekund (pribl. 2 minuti in 40 sekund).

* Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.

Opomba

 • Zvok ne bo posnet.
 • Film bo posnet v obliki zapisa XAVC S HD.
 • Lahko traja nekaj časa, preden se snemanje konča po pritisku gumba MOVIE. Počakajte, da fotoaparat preide v stanje pripravljenosti za fotografiranje, preden začnete z naslednjim snemanjem.