Vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij

  1. Odprite pokrov za baterijo/pomnilniško kartico.

  2. Vstavite paket baterij in z robom baterij potisnite zaklepni vzvod (A), da se paket zaskoči.

  3. Zaprite pokrov.

Odstranitev paketa baterij

Prepričajte se, da je lučka za dostop izklopljena, in nato izklopite fotoaparat. Nato potisnite zaklepni vzvod (A) in odstranite paket baterij. Pazite, da vam paket baterij ne pade iz rok.