Pre-AF (fotografija)

Izdelek samodejno prilagodi ostrenje, preden pritisnete sprožilo do polovice. Med delovanjem ostrenja se zaslon lahko trese.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Pre-AF] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prilagodi ostrenje, preden pritisnete sprožilo do polovice.
Off:
Ne prilagodi ostrenja, preden pritisnete sprožilo do polovice.