Auto HDR

Zajame tri slike z različnimi osvetlitvami in združi slike s pravilno osvetlitvijo, svetle dele preslabo osvetljene slike in temne dele premočno osvetljene slike ter ustvari slike z večjim razponom stopnjevanja odtenkov (visok dinamični razpon). Posnameta se slika z ustrezno osvetlitvijo in prekrivna slika.

 1. MENU (Camera Settings1) › [DRO/Auto HDR][Auto HDR].
 2. Izberite želeno nastavitev z levim/desnim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

Auto HDR: Exposure Diff. Auto:
Samodejno prilagodi svetlost.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EV ? Auto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Nastavi razliko osvetlitve na podlagi kontrasta objekta. Izberite stopnjo optimizacije od 1,0 EV (šibka) do 6,0 EV (močna).
Če nastavite vrednost osvetlitve na primer na 2,0 EV, bodo sestavljene tri slike s temi stopnjami osvetlitve: –1,0 EV, pravilna osvetlitev in +1,0 EV.

Namig

 • Zaklop je sprožen trikrat za en posnetek. Pazite na naslednje:
  • To funkcijo uporabljajte za nepremikajoče ali nebliskajoče se objekte.
  • Pred fotografiranjem ne spreminjajte kompozicije.

Opomba

 • Ta funkcija ni na voljo, ko je za možnost [File Format] izbrana vrednost [RAW] ali [RAW & JPEG].
 • [Auto HDR] ni na voljo v teh načinih fotografiranja:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Sweep Panorama]
  • [Scene Selection]
 • [Auto HDR] ni na voljo v teh primerih:
  • Ko je izbrana funkcija [Multi Frame NR].
  • Če možnost [Picture Effect] ni nastavljena na [Off].
  • Če možnost [Picture Profile] ni nastavljena na [Off].
 • Naslednji posnetek lahko ustvarite šele po koncu postopka zajemanja predhodnega posnetka.
 • Želeni učinek je odvisen od luminančne razlike objekta in pogojev fotografiranja.
 • Če uporabljate bliskavico, je učinek te funkcije manjši.
 • Če je kontrast prizora nizek ali v primeru tresenja fotoaparata ali zamegljenosti objekta, je lahko kakovost slik HDR nižja. Ikona je prikazana prek zajete slike in vam tako sporoča, da je fotoaparat zaznal zamegljenost slike. Po potrebi spremenite kompozicijo ali previdno znova zajemite posnetek, da se izognete zamegljenosti slike.