Zajemanje fotografij med snemanjem filmov (dvojno zajemanje)

Ta funkcija omogoča zajemanje fotografij med snemanjem filmov brez zaustavitve snemanja. Funkcijo Dual Rec uporabite, kadar želite hkrati zajemati filme in fotografije.

 1. Za začetek snemanja filma pritisnite gumb MOVIE.

 2. Za zajem fotografije pritisnite sprožilo.
  • Če sprožilo pritisnete do polovice, se na zaslonu prikaže število preostalih fotografij, ki jih lahko zajamete.
  • Med fotografiranjem se na zaslonu prikaže sporočilo [CAPTURE].
 3. Za dokončanje snemanja filma znova pritisnite gumb MOVIE.

Namig

 • Velikost ali kakovost fotografij lahko izberete tako, da pritisnete MENU › (Camera Settings2)›[Img. Size(Dual Rec)]/[Quality(Dual Rec)].

Opomba

 • Odvisno od nastavitve snemanja ali snemalnega načina funkcija Dual Rec morda ne bo na voljo.
 • Ko je možnost [Proxy Recording] nastavljena na [On], funkcija Dual Rec ni na voljo.
 • Odvisno od uporabljene pomnilniške kartice bo lahko zajem fotografije morda trajal dlje.
 • Lahko se posname zvok sprožila.
 • Med delovanjem funkcije Dual Rec ne morete uporabljati bliskavice.