HDMI Settings: 24p/60p Output (film) (samo za modele, združljive s 1080 60i)

Za izhodni format HDMI lahko nastavite 1080/24p ali 1080/60p, ko je možnost [Record Setting] nastavljena na [24p 50M], [24p 60M] ali [24p 100M].

  1. MENU (Setup) › [HDMI Settings][HDMI Resolution][1080p] ali [2160p/1080p].
  2. MENU(Setup) › [HDMI Settings][24p/60p Output] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

60p:
filmi so predvajani v formatu 60p.
24p:
filmi so predvajani v formatu 24p.

Opomba

  • Koraka 1 in 2 lahko izvedete v poljubnem vrstnem redu.