Live View Display

S to funkcijo nastavite, ali želite na zaslonu prikazati slike, spremenjene z učinki izravnave osvetlitve, nastavitve beline, funkcije [Creative Style] ali funkcije [Picture Effect].

 1. MENU(Camera Settings2) › [Live View Display] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Setting Effect ON:
Prikaže, približno kako bo videti slika po uveljavitvi vaših nastavitev. To nastavitev uporabite, kadar želite med fotografiranjem preveriti rezultate posnetka na zaslonu Live View.
Setting Effect OFF:
Prikaže zaslon za pogled v živo brez učinkov izravnave osvetlitve, nastavitve beline, funkcije [Creative Style] ali funkcije [Picture Effect]. Če uporabite to nastavitev, lahko preprosto preverite kompozicijo slike.
Pogled v živo je vedno prikazan z ustrezno svetlostjo, tudi v načinu [Manual Exposure].
Kadar je izbrana možnost [Setting Effect OFF], je na zaslonu pogleda v živo prikazana ikona .

Namig

 • Če uporabljate bliskavico drugega proizvajalca (npr. studijsko bliskavico), je lahko prikaz Live View pri nekaterih nastavitvah hitrosti zaklopa temen. Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], bo prikaz Live View svetel, tako da lahko preprosto preverite kompozicijo.

Opomba

 • V spodnjih način fotografiranja funkcije [Live View Display] ni mogoče nastaviti na [Setting Effect OFF]:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Sweep Panorama]
  • [Movie]
  • [High Frame Rate]
  • [Scene Selection]
 • Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], svetlost posnetka ne bo enaka svetlosti prikaza Live View.
 • Tudi če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], bodo slike ko ob uporabi elektronskega zaklopa videti, kot da so bile vaše nastavitve upoštevane.