ISO Setting: ISO

Občutljivost na svetlobo je določena z vrednostjo ISO (indeks priporočene osvetlitve). Večja je vrednost, višja je občutljivost.

 1. MENU(Camera Settings1) › [ISO Setting][ISO] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Multi Frame NR:
Združi zaporedne posnetke in ustvari sliko z manj šuma. Pritisnite desno stran za prikaz zaslona z nastavitvami in nato z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca izberite želeno vrednost.
Izberite želeno število ISO med ISO AUTO ali ISO 100 – ISO 25600.
ISO AUTO:
Samodejno nastavi občutljivost vrednosti ISO.
ISO 64 – ISO 12800:
Omogoča ročno nastavitev občutljivosti ISO. Če izberete višjo vrednost, je občutljivost ISO večja.

Namig

 • Razpon občutljivosti ISO, ki je samodejno nastavljen v načinu [ISO AUTO], lahko spremenite. Izberite [ISO AUTO] in pritisnite desni del izbirnega kolesca ter nastavite želene vrednosti za [ISO AUTO Maximum] in [ISO AUTO Minimum]. Vrednosti so uporabljene tudi, ko fotografirate v načinu [ISO AUTO] pod možnostjo [Multi Frame NR].
 • Stopnjo učinka za odpravljanje šumov lahko nastavite tako, da izberete možnost [NR Effect] pod možnostjo [Multi Frame NR].

Opomba

 • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG], možnosti [Multi Frame NR] ni mogoče izbrati.
 • Ko je izbrana možnost [Multi Frame NR], bliskavice, možnosti [D-Range Optimizer] ali [Auto HDR] ni mogoče uporabiti.
 • Če možnost [Picture Profile] ni nastavljena na [Off], možnosti [Multi Frame NR] ni mogoče izbrati.
 • Če možnost [Picture Effect] ni nastavljena na [Off], možnosti [Multi Frame NR] ni mogoče izbrati.
 • Pri uporabi spodnjih funkcij je izbrana možnost [ISO AUTO].
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
  • [Sweep Panorama]
 • Ko je občutljivost ISO nastavljena na vrednost, ki je nižja od ISO 100, se lahko razpon za svetlost objekta (dinamični razpon), ki jo je še moč posneti, zmanjša.
 • Višja je vrednost ISO, več šuma bo na slikah.
 • Nastavitve ISO, ki so na voljo, se razlikujejo glede na to, ali zajemate fotografije in filme ali uporabljate fotografiranje z veliko hitrostjo sličic.
 • Vrednosti ISO med 64 in 6400 so na voljo v teh primerih:
  • Možnost [Shutter Type] je nastavljena na [Auto] in možnost [Drive Mode] je nastavljena na [Cont. Shooting]
 • Možnost [Multi Frame NR] ni na voljo, ko je možnost [Drive Mode] nastavljena na [Cont. Shooting] ali [Single Burst Shoot.].
 • Pri snemanju filmov so na voljo vrednosti ISO med 100 in 12800. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, nižjo od 100, se nastavitev samodejno preklopi na ISO 100. Ko zaključite s snemanjem filma, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • Razpoložljivi razpon za občutljivost ISO se razlikuje glede na nastavitev za možnost [Gamma] pod možnostjo [Picture Profile].
 • Če uporabite funkcijo [Multi Frame NR], traja nekaj časa, da izdelek izvede prekrivanje slik.
 • Ko izberete možnost [ISO AUTO] z načinom fotografiranja nastavljenim na [P], [A], [S] ali [M], bo občutljivost ISO samodejno prilagojena znotraj nastavljenega razpona.