Rating Set(Custom Key)

Določi razpoložljivo število zvezdic , ko slike ocenjujete s tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Rating] prek možnosti [Custom Key].

  1. MENU (Playback) › [Rating Set(Custom Key)].
  2. Dodajte kljukico številu zvezdic , ki ga želite aktivirati.
    Izbrano število lahko preverite, ko nastavljate [Rating] s tipko po meri.