Število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti

Ko pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat in ga vklopite, je na zaslonu prikazano število fotografij, ki jih je mogoče posneti (če nadaljujete s fotografiranjem s trenutnimi nastavitvami).

Opomba

  • Ko število »0« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa oranžno, je pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali s trenutne izbrišite nekaj posnetkov.
  • Ko »NO CARD« utripa oranžno, pomeni, da pomnilniška kartica ni vstavljena. Vstavite pomnilniško kartico.

Število fotografij ali filmov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico

Spodnja tabela prikazuje okvirno število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so bile določene v skladu z rezultati preizkušanja zmogljivosti standardnih pomnilniških kartic družbe Sony.

Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja in vrste uporabljene pomnilniške kartice.

[JPEG Image Size]: [L: 20M]
Možnost [Aspect Ratio] je nastavljena na [3:2] *1

(Enote: fotografije)

JPEG Quality/ File Format 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1150 4750 9600 37500
Fine 690 2750 5500 22000
Extra fine 510 2050 4150 16000
RAW & JPEG *2 230 940 1850 7500
RAW 355 1400 2850 11000

*1Ko možnost [Aspect Ratio] ni nastavljena na [3:2], lahko posnamete več slik, kot kažejo številke v tabeli zgoraj. (Razen ko je izbrana možnost [RAW].)

*2 [JPEG Quality], ko je izbrana možnost [RAW & JPEG]: [Fine]

Opomba

  • Tudi če je število fotografij, ki jih je mogoče posneti, večje od 9999, bo prikazano »9999«.
  • Prikazane vrednosti veljajo za pomnilniško kartico Sony.