Uporaba tipkovnice

Če je treba znake vnesti ročno, se na zaslonu prikaže tipkovnica.

Z izbirnim kolescem pomaknite kazalko na želeno tipko, nato pa za vnos pritisnite središče kolesca.

 1. Polje za vnos
  Prikazani so znaki, ki ste jih vnesli.
 2. Preklop vrste znakov
  Za vsak pritisk te tipke se bo vrsta znakov preklopila med črkami, številkami in simboli.
 3. Tipkovnica
  Za vsak pritisk te tipke se bodo po vrsti in en za drugim prikazovali znaki, ki so dodeljeni tej tipki.

  Primer: če želite vnesti izraz »abd«

  Enkrat pritisnite tipko »abc«, da se prikaže »a« › izberite »«((5) Premik kazalke) in dvakrat pritisnite tipko »abc«, da se prikaže »b« › za prikaz črke »d« pritisnite tipko »def« enkrat.

 4. Potrditev
  Potrditev vnesenih znakov.
 5. Premik kazalke
  Premik kazalke v polju za vnos desno ali levo.
 6. Izbris
  Izbris znaka pred kazalko.

 7. Naslednji znak spremeni v veliko ali malo črko.

 8. S to tipko vnesete presledek.
 • Če želite preklicati vnos, izberite možnost [Cancel].