Dodeljevanje pogosto uporabljanih funkcij gumbom (Custom Key)

Funkcijo tipke po meri lahko uporabite za dodeljevanje najpogosteje uporabljanih funkcij tipkam, ki so enostavne za uporabo. S tem lahko preskočite postopek izbiranja elementov iz možnosti MENU in tako funkcije prikličete hitreje. Tipkam, ki so enostavne za uporabo, lahko dodelite tudi možnost [Not set] ter tako preprečite nenamerno delovanje.


Prav tako lahko posebej dodelite funkcije tipkam po meri za način fotografiranja ( Custom Key), način snemanja filmov ( Custom Key) in način predvajanja ( Custom Key).

 • Funkcije, ki so na voljo za dodeljevanje, se razlikujejo od tipke do tipke.


Funkcije lahko dodelite tem tipkam.

 1. Nastavitveni obroček
 2. Gumb Fn/
 3. središčni gumb/gumb levo/gumb desno
 4. Gumb C


Namig

 • Funkcije lahko hitreje prikličete z menijem Function, kjer konfigurirate vsako nastavitev neposredno z gumbom Fn, skupaj s tipkami po meri. Glejte sorodne funkcije v razdelku »Sorodne teme« na dnu te strani.

Sledi opis postopka za dodeljevanje funkcije [Eye AF] gumbu C.

 1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key].
  • Če želite nastaviti funkcijo, ki jo želite priklicati med snemanjem filmov, izberite [Custom Key]. Če želite nastaviti funkcijo, ki jo želite priklicati med predvajanjem slik, izberite [Custom Key].
 2. S pritiskom levega/desnega dela izbirnega kolesca se pomaknite na zaslon [Rear]. Nato izberite gumb [C Button] in pritisnite središče izbirnega kolesca.
 3. Pritiskajte levi/desni del izbirnega kolesca, dokler se ne prikaže [[Eye AF]]. Izberite [[Eye AF]] in nato pritisnite središče.
  • Če gumb C pritisnete v načinu fotografiranja in fotoaparat zazna oči, se bo aktivirala funkcija [Eye AF], fotoaparat pa se bo osredotočil na oči. Fotografije zajemajte ter istočasno držite pritisnjen gumb C.

Opomba

 • Če dodelite funkcijo [Follow Custom ()] tipki po meri z uporabo [Custom Key], a ta funkcija ni na voljo v načinu, kot je [JPEG Quality] ali [Flash Mode], funkcija ne bo priklicana, ko boste tipko pritisnili v načinu snemanja filmov.
 • Če dodelite [Follow Custom (/)] tipki po meri z uporabo [Custom Key], se bo fotoaparat preklopil v način fotografiranja in priklical dodeljeno funkcijo, ko pritisnete tipko v načinu predvajanja.