Enlarge Initial Position

S to funkcijo nastavite začetni položaj pri povečevanju slike med predvajanjem.

  1. MENU (Playback) › [Enlarge Initial Position] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Focused Position:
Slika se med fotografiranjem poveča s točke ostrenja.

Center:
Slika se poveča iz središča zaslona.