Func. of Touch Operation: Ostrenje na dotik

Funkcija [Touch Focus] vam omogoča izbiro položaja, ki ga želite izostriti z upravljanjem na dotik. Ta funkcija je na voljo, ko je možnost [Focus Area] nastavljena na parameter, ki ni [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ali pa na [Tracking: Expand Flexible Spot]. Predhodno izberite MENU(Setup) › [Touch Operation][On].

 1. MENU(Camera Settings2) › [Func. of Touch Operation][Touch Focus].

Izbira položaja izostritve slike pri fotografiranju

Z upravljanjem na dotik lahko izberete položaj, ki ga želite izostriti. Najprej se dotaknite monitorja in izberite položaj, nato pa za izostritev do polovice pritisnite sprožilo.

 1. Dotaknite se monitorja.
  • Ko fotografirate z monitorjem, se dotaknite položaja, ki ga želite izostriti.
  • Pri fotografiranju z iskalom lahko premaknete položaj izostritve tako, da se dotaknete monitorja in povlečete po njem, medtem ko gledate skozi iskalo.

  • Za preklic ostrenja pri upravljanju na dotik se dotaknite ali pritisnite sredino izbirnega kolesca, če fotografirate z monitorjem, oziroma pritisnite sredino izbirnega kolesca, če fotografirate z iskalom.
 2. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
  • Ko želite posneti fotografijo, pritisnite sprožilo do konca.

Določanje točke ostrenja pri snemanju filmov (točkovno ostrenje)

Fotoaparat izostri sliko motiva, ki se ga dotaknete. Točkovno ostrenje ni na voljo pri fotografiranju z iskalom.

 1. Motiva, ki ga želite izostriti, se dotaknite pred ali med snemanjem.
  • Ob dotiku motiva se način ostrenja začasno preklopi na ročno ostrenje, pri čemer je ostrino mogoče dodatno uravnati z nastavitvenim obročkom.
  • Za izklop točkovnega ostrenja se dotaknite ali pritisnite na sredino izbirnega kolesca.

Namig

 • Poleg ostrenja na dotik so na voljo tudi naslednje operacije na dotik.
  • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ali pa na [Tracking: Expand Flexible Spot], je mogoče okvir za ostrenje premikati z upravljanjem na dotik.
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus], je ob dvojnem dotiku monitorja na voljo povečava ostrenja.

Opomba

 • Funkcija za ostrenje na dotik v naslednjih primerih ni na voljo:
  • če je način zajemanja nastavljen na [Sweep Panorama],
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus].
  • pri uporabi digitalnega zooma,