Face/Eye AF Set.

Ta funkcija se uporablja za ugotovitev, ali bo fotoaparat prednostno izostril obraze ali oči.

Funkcijo [Eye AF] lahko izvedemo na dva načina.

 • Ostrenje oči s polovičnim pritiskanjem sprožila.
 • Ostrenje oči s pritiskanjem tipke po meri. Za podrobnosti glede uporabe tipke po meri za izvajanje funkcije [Eye AF] glejte razlago spodaj (ˇ).
 1. MENU(Camera Settings1) › [Face/Eye AF Set.] › želeni nastavitveni element.

Podrobnosti elementov menija

Face/Eye Priority in AF:
s to funkcijo nastavite, ali bo fotoaparat zaznaval obraze ali oči znotraj območja ostrenja, in ko je aktivirano samodejno ostrenje, izostri oči (Eye AF). ([On]/[Off])
(Opomba: Delovanje fotoaparata je drugačno, ko je za izvajanje funkcije [Eye AF] uporabljena tipka po meri.)
Subject Detection:
izbere cilj, ki ga je treba zaznati.
[Human]: zazna obraze/oči ljudi.
[Animal]: zazna oči živali. Obrazi živali niso zaznani.
Right/Left Eye Select:
opredeli oko, ki bo zaznano, ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Human]. Če je izbrana možnost [Right Eye] ali [Left Eye], bo zaznano le izbrano oko. Ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal], ni mogoče uporabiti možnosti [Right/Left Eye Select].
[Auto]: Fotoaparat samodejno zazna oči.
[Right Eye]: zaznano je desno oko subjekta (levo oko z vidika fotografa).
[Left Eye]: zaznano je levo oko subjekta (desno oko z vidika fotografa).
Face/Eye Frame Display:
s to funkcijo nastavite, ali bo fotoaparat prikazal okvir zaznavanja obraza/oči, ko je zaznan obraz ali oči ljudi. ([On]/[Off]).
Animal Eye Display:
s to funkcijo nastavite, ali bo fotoaparat prikazal okvir zaznavanja oči, ko je zaznano oko živali. ([On]/[Off]).


Okvir za zaznavanje obrazov

Ko izdelek zazna obraz, prikaže siv okvir za zaznavanje obrazov. Če je omogočeno samodejno ostrenje, se ta okvir obarva belo.
Če ste s funkcijo [Face Registration] registrirali prednostni vrstni red posameznih obrazov, bo izdelek samodejno izbral prvi prednostni obraz, okvir za zaznavanje obrazov okoli tega obraza pa se obarva belo. Okvirji za zaznavanje obrazov okoli drugih registriranih obrazov se obarvajo rdečkasto vijolično.


Okvir za zaznavanje oči

Ko je zaznano oko in fotoaparat določi, da je samodejno ostrenje mogoče, odvisno od nastavitev, se pojavi beli okvir za zaznavanje oči.

Okvir za zaznavanje oči je prikazan, kot je videti spodaj, ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal].


[Eye AF] s tipko po meri

Funkcijo samodejnega ostrenja oči je možno uporabiti tudi z dodelitvijo funkcije [Eye AF] tipki po meri. Fotoaparat lahko oči izostri, vse dokler držite tipko pritisnjeno. To je koristno, ko želite začasno uporabiti funkcijo samodejnega ostrenja oči na celotnem zaslonu, ne glede na nastavitev za [Focus Area]. Fotoaparat ne izostri samodejno, če ni zaznanih obrazov ali oči.
(Opomba: ko želite izostriti oči s polovičnim pritiskom na sprožilo, fotoaparat zazna le obraze ali oči znotraj območja ostrenja, določenega s funkcijo [Focus Area]. Če fotoaparat ne zazna obrazov ali oči, bo izvedeno običajno samodejno ostrenje.)

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] ali [Custom Key] › želena tipka, nato dodelite funkcijo [Eye AF] tipki.
 2. MENU › (Camera Settings1) › [Face/Eye AF Set.][Subject Detection] › želena nastavitev.
 3. Fotoaparat usmerite v obraz človeka ali živali in pritisnite tipko, ki ste ji dodelili funkcijo [Eye AF].

  Če želite zajeti fotografijo, pritisnite sprožilo skupaj s tipko.


[Switch Right/Left Eye] s tipko po meri

Ko je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Right Eye] ali [Left Eye], lahko zamenjate oko, ki naj bo zaznano, tako da pritisnite tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Switch Right/Left Eye].

Ko je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Auto], lahko začasno zamenjate oko, ki naj bo zaznano, tako da pritisnite tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Switch Right/Left Eye].

Začasna izbira levo/desno je preklicana, ko izvedete spodnje operacije. Fotoaparat se povrne k samodejnem zaznavanju oči.

 • Pritisk središča izbirnega kolesca
 • Izpustitev polovičnega pritiska sprožila (le med fotografiranjem)
 • Izpustitev pritiska tipke po meri, ki ji je dodeljena funkcija [Eye AF] (le med fotografiranjem)
 • Pritisk gumba MENU


Namig

 • Ko možnost [Right/Left Eye Select] ni nastavljena na [Auto] ali izvedete funkcijo [Switch Right/Left Eye] s tipko po meri, se pojavi okvir za zaznavanje oči. Tudi ko je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Auto] in če je možnost [Face/Eye Frame Display] nastavljena na [On], se bo med snemanjem filmov na zaznanih očeh pojavil okvir za zaznavanje oči.
 • Če želite, da okvir za zaznavanje obraza ali oči izgine po določenem času, potem ko fotoaparat izostri obraz ali oko, nastavite možnost [AF Area Auto Clear] na [On].
 • Za zaznavanje oči živali postavite kompozicijo tako, da bodo v kadru tako smrček kot tudi oči živali. Ko izostrite obraz živali, bodo oči živali lažje zaznane.

Opomba

 • Ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Human], oči živali niso zaznane. Ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal], obrazi ljudi niso zaznani.
 • Ko je možnost [Scene Selection] nastavljena na [Portrait], je možnost [Face/Eye Priority in AF] zaklenjena na [On] in možnost [Subject Detection] zaklenjena na [Human].
 • Ko je možnost [Scene Selection] nastavljena na [Pet], je možnost [Face/Eye Priority in AF] zaklenjena na [On] in možnost [Subject Detection] zaklenjena na [Animal].
 • Ko je možnost [Smile Shutter] nastavljena na [On], je možnost [Face/Eye Priority in AF] zaklenjena na [On] in možnost [Subject Detection] zaklenjena na [Human].
 • Ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal], spodnjih funkcij ni mogoče uporabiti.
  • Tracking function
  • Face Priority in Multi Metering
  • Regist. Faces Priority
  • Soft Skin Effect
 • Funkcija [Eye AF] v teh primerih morda ne bo delovala dobro:
  • ko oseba nosi sončna očala,
  • ko sprednji lasje prekrivajo oči,
  • pri slabi svetlobi ali osvetlitvi od zadaj,
  • ko so oči zaprte,
  • ko je objekt v senci,
  • ko objekt ni izostren,
  • ko se objekt preveč premika.
 • Če se objekt preveč premika, okvir za zaznavanje morda ne bo pravilno prikazan na očeh objekta.
 • Oči zaradi okoliščin morda ne bo mogoče izostriti.
 • Ko fotoaparat ne more izostriti oči oseb, bo namesto tega zaznal in izostril obraz. Fotoaparat ne more izostriti oči, ko ni zaznanih obrazov oseb.
 • Izdelek v nekaterih razmerah ne bo zaznal obrazov ali lahko kot obraze pomotoma zazna druge objekte.
 • Pri snemanju filmov s funkcijo [Subject Detection] nastavljeno na [Animal], ne morete uporabiti funkcije zaznavanja oči.
 • Okvir za zaznavanje oči ni prikazan, ko funkcija samodejnega ostrenja oči ni na voljo.
 • Funkcije zaznavanja obrazov/oči ni mogoče uporabljati s temi funkcijami:
  • Pri uporabi funkcij zooma, ki ni optični zoom.
  • [Sweep Panorama]
  • [Posterization] pod možnostjo [Picture Effect]
  • Focus Magnifier
  • Ko je možnost [Scene Selection] nastavljena na [Landscape], [Night Scene] ali [Sunset]
  • Snemanje filmov z možnostjo [Record Setting] nastavljeno na [120p]/[100p]
  • Pri snemanju z visoko hitrostjo sličic.
  • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K], možnost [Record Setting] nastavljena na [30p 100M]/[25p 100M] ali [30p 60M]/[25p 60M] in možnost [4K Output Select] nastavljena na [Memory Card+HDMI]
 • Zaznati je mogoče do 8 obrazov oseb, ki jih zajemate.
 • Tudi če je možnost [Face/Eye Frame Display] ali [Animal Eye Display] nastavljena na [Off], bo zeleni okvir za ostrenje prikazan okoli izostrenih obrazov ali oči.
 • Ko je način zajemanja nastavljen na [Intelligent Auto] ali [Superior Auto], je možnost [Face/Eye Priority in AF] zaklenjena na [On].
 • Tudi ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal], oči nekaterih vrst živali ni mogoče zaznati.