Sweep Panorama

Omogoča ustvarjanje ene panoramske slike z združevanjem več slik v eno med panoramskim pomikanjem fotoaparata.

 1. Nastavite gumb za izbiro načina na (Sweep Panorama).
 2. Fotoaparat usmerite proti objektu.
 3. Sprožilo pritisnite do polovice in usmerite fotoaparat proti enemu koncu želene panoramske kompozicije.
  • Smer zajemanja slike lahko spremenite z izbirnim kolescem pred samim zajemanjem.

  (A) Ta del ne bo posnet.
 4. Pritisnite sprožilo do konca.
 5. Pomikajte fotoaparat do konca vodnika v smeri puščice na monitorju.


  (B) Vrstica za usmerjanje

Opomba

 • Če celoten kot panoramske slike ni dosežen v nastavljenem času, se na sestavljeni sliki prikaže sivo območje. V tem primeru hitreje pomikajte izdelek, da zajamete celotno panoramsko sliko.
 • Če je možnost [Wide] izbrana za [Panorama: Size], morda celoten kot panoramske slike ne bo dosežen v nastavljenem času. V tem primeru poskusite fotografirati, ko spremenite nastavitev [Panorama: Size] na [Standard].
 • Ker je več fotografij združenih skupaj, se v nekaterih primerih ta združitev ne bo posnela gladko.
 • Če utripa svetlobni vir, kot je na primer fluorescenčna svetloba, svetlost in barva sestavljene slike morda ne bo konsistentna.
 • Če sta si celoten kot panoramskega fotografiranja in zaklenjeni kot AE/AF zelo različna glede svetlosti in ostrenja, fotografiranje morda ne bo uspešno. V tem primeru spremenite zaklenjeni kot AE/AF in ponovite fotografiranje.
 • Naslednji motivi niso primerni za fotografiranje v načinu za panoramsko fotografiranje:
  • Premikajoči se objekti.
  • Objekti, ki so preblizu izdelka.
  • Objekti z enotnimi vzorci, kot je nebo, plaža ali trava.
  • Objekti, ki se nenehno spreminjajo, kot so valovi ali slapovi.
  • Objekti, katerih svetlost se izredno razlikuje od svetlosti v njihovem okolju, kot je sonce ali žarnica.
 • Način za panoramsko fotografiranje bo morda prekinjen v teh primerih:
  • Če fotoaparat pomikate prehitro ali prepočasi.
  • Če se fotoaparat preveč trese.
 • Neprekinjeno fotografiranje je izvedeno med zajemanjem v načinu za panoramsko fotografiranje in zvočni signal zaklopa se oglaša, dokler zajemanje ni končano.
 • Spodnje funkcije niso na voljo skupaj z načinom za panoramsko fotografiranje:
  • Smile Shutter
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Auto Object Framing
  • DRO/Auto HDR
  • Picture Effect
  • Picture Profile
  • Soft Skin Effect
  • Long Exposure NR
  • Tracking function
  • Zoom
  • Drive Mode
  • Bright Monitoring
 • Vrednosti nastavitev za nekatere funkcije so v načinu za panoramsko fotografiranje fiksne:
  • Možnost [ISO] je fiksno nastavljena na [ISO AUTO].
  • Možnost [Focus Area] je fiksno nastavljena na [Wide].
  • Možnost [High ISO NR] je fiksno nastavljena na [Normal].
  • Možnost [Flash Mode] je fiksno nastavljena na [Flash Off].