Auto Dual Rec

Ta funkcija omogoča izbiro samodejnega fotografiranja med snemanjem filmov. Uporablja se takrat, ko fotoaparat zazna umetniške kompozicije, vključno z ljudmi. S to funkcijo lahko tudi snemate različice samodejno zajetih fotografij, ki so bile prirezane v optimalne kompozicije. Kadar je zajeta prirezana slika, se zajame slika pred prirezovanjem in prirezana slika.

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Auto Dual Rec] › želena nastavitev.
 2. Za začetek snemanja filma pritisnite gumb MOVIE.
  • Zajemanje fotografij bo samodejno. Med fotografiranjem se na monitorju prikaže sporočilo [CAPTURE].
 3. Za dokončanje snemanja filma znova pritisnite gumb MOVIE.
  • Za ogled zajetih filmov in fotografij pritisnite gumb (Playback).

Podrobnosti elementov menija

Off:
Funkcija Auto Dual Rec ni omogočena.
On: Shoot. Frequency Low/On: Shoot. Frequency Standard/On: Shoot. Frequency High:
Funkcija Auto Dual Rec je omogočena za določeno frekvenco fotografiranja.
 • Za fotografiranje umetniških kompozicij fotoaparat zaznava položaje, usmeritev in izraze obrazov.

Namig

 • Če želite spremeniti velikost ali kakovost fotografij, izberite možnost MENU › (Camera Settings2)›[Img. Size(Dual Rec)]/[Quality(Dual Rec)].
 • Tudi če je možnost [Auto Dual Rec] nastavljena na »On«, lahko snemate fotografije s pritiskom sprožila.

Opomba

 • Ali bodo fotografije zajete v optimalnem času, je odvisno od pogojev za snemanje.
 • Funkcija Auto Dual Rec ni na voljo, če filme snemate v navpičnem položaju.