Uvažanje slik v računalnik s programsko opremo PlayMemories Home

Programska oprema PlayMemories Home omogoča enostaven uvoz slik. Za podrobnosti o uporabi programske opreme PlayMemories Home glejte razdelek Pomoč za programsko opremo PlayMemories Home.

Uvoz slik v računalnik brez uporabe programske opreme PlayMemories Home (za operacijski sistem Windows)

Ko se po povezavi izdelka z računalnikom prek kabla USB prikaže čarovnik AutoPlay, kliknite možnost [Open folder to view files][OK][DCIM]. Nato želene slike kopirajte v računalnik.

Uvoz slik v računalnik brez uporabe programske opreme PlayMemories Home (za računalnike Mac)

Izdelek povežite z računalnikom Mac. Dvokliknite novo ikono na namizju › mapa, v kateri so shranjene slike, ki jih želite uvoziti. Nato povlecite in spustite datoteko s sliko na ikono trdega diska.

Opomba

  • Če želite v računalnik uvoziti filme XAVC S ali AVCHD, uporabite programsko opremo PlayMemories Home.
  • Ne urejajte ali kako drugače obdelujte filmskih datotek/map AVCHD ali XAVC S iz povezanega računalnika. Filmske datoteke se lahko poškodujejo ali jih ne bo mogoče predvajati. Ne brišite ali kopirajte filmov AVCHD ali XAVC S, shranjenih na pomnilniški kartici, iz računalnika. Podjetje Sony ni odgovorno za posledice, ki izhajajo iz takih dejanj prek računalnika.
  • Če slike brišete ali izvajate druge operacije iz povezanega računalnika, se lahko zgodi, da bo datoteka zbirke podatkov slik postala nedosledna. V tem primeru popravite datoteko zbirke podatkov slik.