Superior Auto

Fotoaparat zajema posnetke s samodejnim prepoznavanjem prizorov. Ta način zajema jasne slike temnih prizorov ali prizorov, osvetljenih od zadaj.

Izdelek lahko pri slabo osvetljenih prizorih ali prizorih, osvetljenih od zadaj, po potrebi posname več slik in ustvari sestavljeno sliko itd., da posname kakovostnejše slike kot v načinu Intelligent Auto.
 1. Nastavite gumb za izbiro načina na (Auto Mode).
 2. MENU (Camera Settings1) › [Auto Mode][Superior Auto].
 3. Fotoaparat usmerite proti objektu.
  Ko fotoaparat prepozna prizor, se na zaslonu prikaže ikona za prepoznan prizor. Po potrebi se lahko prikaže (ikona za prekrivanje).

 4. Nastavite ostrenje in posnemite sliko.

Opomba

 • Ko se izdelek uporablja za ustvarjanje sestavljenih slik, je snemanje daljše kot običajno. V tem primeru je prikazana ikona (ikona za prekrivanje) in zvok zaklopa se zasliši večkrat, vendar se posname le ena slika.
 • Ko je prikazana ikona (prekrivna ikona), fotoaparata ne premikajte, dokler ni zajetih več posnetkov.
 • Izdelek ne prepozna prizora, če uporabljate funkcije zooma, ki niso optični zoom.
 • Izdelek morda ne bo pravilno prepoznal prizora pod določenimi pogoji fotografiranja.
 • Če je možnost [File Format] nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG], izdelek ne more ustvariti sestavljene slike.
 • V načinu [Superior Auto] je večina funkcij nastavljenih samodejno in nastavitev ne morete prilagajati sami.