Blagovne znamke

 • Memory Stick in sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.
 • XAVC S in sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
 • AVCHD in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetij Panasonic Corporation in Sony Corporation.
 • Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. registrirana v ZDA in drugih državah.
 • iPhone in iPad sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
 • Blu-ray Disc™ in Blu-ray™ sta blagovni znamki združenja Blu-ray Disc Association.
 • DLNA in DLNA CERTIFIED sta blagovni znamki združenja Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.
 • Izraza HDMI in večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
 • Logotip SDXC je blagovna znamka podjetja SD-3C, LLC.
 • Android in Google Play sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki podjetja Google LLC.
 • Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi Protected Setup so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
 • Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
 • Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na podlagi licence.
 • Koda QR je blagovna znamka družbe Denso Wave Inc.
 • Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v teh navodilih, na splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ® v tem priročniku nista uporabljeni v vseh primerih.