Self-portrait/ -timer 

Spremenite lahko kot monitorja in fotografirate, medtem ko gledate monitor.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Self-portrait/ -timer] [On].
  2. Obrnite monitor za približno 180° navzgor in usmerite objektiv proti sebi.

  3. Pritisnite sprožilo. Ali pa se dotaknite objekta na monitorju.
    Izdelek sproži fotografiranje s samosprožilcem po treh sekundah.

Namig

  • Če želite namesto 3-sekundnega samosprožilca uporabiti drug način fotografiranja, najprej nastavite [Self-portrait/ -timer] na [Off], nato obrnite monitor za pribl. 180 stopinj navzgor.