Zoom Speed

S to funkcijo nastavite hitrost zooma pri uporabi vzvoda za zoom fotoaparata.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Zoom Speed] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Normal:
Hitrost zooma vzvoda za zoom nastavi na običajno.
Fast:
Hitrost zooma vzvoda za zoom nastavi na hitro.

Namig

  • Nastavitve funkcije [Zoom Speed] se uporabljajo tudi pri uporabi zooma z daljinskim upravljalnikom (naprodaj posebej), priključenim na fotoaparat.

Opomba

  • Če izberete možnost [Fast], se poveča verjetnost, da bo posnet zvok zooma.