Long Exposure NR (fotografija)

Če nastavite hitrost zaklopa na 1/3 sekunde ali več (fotografiranje z daljšim časom osvetlitve), je odpravljanje šuma omogočeno v času, ko je odprt zaklop. Če vključite to funkcijo, omogočite odpravljanje zrnatega šuma, ki je značilen za daljši čas osvetlitve.

 1. MENU (Camera Settings1)[Long Exposure NR] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoči odpravljanje šuma v času odprtega zaklopa. V času odpravljanja šuma je prikazano sporočilo, fotografiranje pa je onemogočeno. Izberite to funkcijo, če želite dati prednost kakovosti slike.
Off:
Ne omogoči odpravljanja šuma. Izberite to funkcijo, če želite dati prednost časovni razporeditvi fotografiranja.

Opomba

 • Funkcija [Long Exposure NR] ni na voljo, ko je možnost [Shutter Type] nastavljena na [Electronic Shutter].
 • Odpravljanje šuma se v naslednjih primerih morda ne bo aktiviralo tudi če je možnost [Long Exposure NR] nastavljena na [On]:
  • Način za fotografiranje je nastavljen na [Sweep Panorama].
  • Funkcija [Drive Mode] je nastavljena na [Cont. Shooting], [Cont. Bracket] ali [Single Burst Shoot.].
  • Način za fotografiranje je nastavljen na [Scene Selection] in izbrana je možnost [Sports Action], [Hand-held Twilight] ali [Anti Motion Blur].
  • Občutljivost ISO je nastavljena na [Multi Frame NR].
 • V spodnjih načinih fotografiranja možnosti [Long Exposure NR] ni mogoče nastaviti na [Off]:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
 • Odvisno od razmer za fotografiranje fotoaparat morda ne bo odpravil šuma, tudi če je hitrost zaklopa večja od 1/3 sekunde.