Monitor Brightness

Prilagodite svetlost zaslona.

  1. MENU(Setup) › [Monitor Brightness] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Manual:
Prilagodi svetlost v območju od –2 do +2.
Sunny Weather:
Prilagodi svetlost, da je primerna za fotografiranje na prostem.

Opomba

  • Nastavitev [Sunny Weather] je presvetla za fotografiranje v zaprtih prostorih. Za fotografiranje v zaprtih prostorih nastavite možnost [Monitor Brightness] na [Manual].
  • Svetlosti monitorja ni mogoče prilagoditi v naslednjih primerih. Največja svetlost je [±0].
    • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K].
    • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S HD] in je možnost [Record Setting] nastavljena na [120p]/[100p].
  • Svetlost zaslona je med snemanjem filma z uporabo funkcij Wi-Fi zaklenjena na vrednost [-2].
  • Svetlost monitorja je zaklenjena na [-2], ko se prikaže opozorilo o pregretju.