Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice

Pojasnjuje, kako pomnilniško kartico (naprodaj ločeno) vstaviti v izdelek.

  1. Odprite pokrov za baterijo/pomnilniško kartico.

  2. Vstavite pomnilniško kartico.

    • Pomnilniško kartico vstavite tako, da je prirezani vogal pravilno usmerjen (kot na sliki) in se kartica zaskoči. Pomnilniško kartico vstavite pravilno. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
  3. Zaprite pokrov.

Namig

  • Ko pomnilniško kartico prvič uporabite v fotoaparatu, priporočamo, da jo zaradi stabilnejšega delovanja pred uporabo formatirate s fotoaparatom.

Odstranitev pomnilniške kartice

Odprite pokrov pomnilniške kartice in se prepričajte, da lučka za dostop (A) ne sveti, nato pa pomnilniško kartico enkrat nežno pritisnite, da jo odstranite.