Upravljanje fotoaparata z napravo iPhone ali iPad (koda QR)

Napravo iPhone ali iPad lahko povežete s fotoaparatom z uporabo kode QR in fotoaparat upravljate z napravo iPhone ali iPad.
Poskrbite, da je možnost [Ctrl w/ Smartphone] nastavljena na [On], tako da izberete MENU (Network) › [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU (Network) › [Ctrl w/ Smartphone][Connection].
  Koda QR (A) in ime SSID (B) sta prikazana na monitorju tega izdelka.

 2. Zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile v napravi iPhone ali iPad in izberite možnost [Scan QR Code of the Camera].
 3. V napravi iPhone ali iPad izberite možnost [OK].
  • Ko se prikaže sporočilo, znova izberite [OK].
 4. Z napravo iPhone ali iPad preberite kodo QR, prikazano na monitorju tega izdelka.
  Naprava iPhone ali iPad bo vzpostavila povezavo z izdelkom.
  • Zdaj lahko slike snemate na daljavo ter hkrati preverjate kompozicijo slike na zaslonu naprave iPhone ali iPad.

Namig

 • Ko je koda QR prebrana, sta ime SSID tega izdelka (DIRECT-xxxx) in geslo registrirana v napravi iPhone ali iPad. To vam omogoča, da naslednjič z izbiro imena SSID preprosto vzpostavite povezavo med napravo iPhone ali iPad in izdelkom prek povezave Wi-Fi. (Možnost [Ctrl w/ Smartphone] vnaprej nastavite na [On].)

Opomba

 • Lahko pride do motenj radijskih valovanj, saj povezave omrežij Bluetooth in Wi-Fi (2,4 GHz) uporabljajo enako valovno dolžino. Če je povezava Wi-Fi nestabilna, jo morda lahko izboljšate tako, da izklopite funkcijo Bluetooth v pametnem telefonu. Če boste to storili, funkcija povezave z informacijo o lokaciji ne bo na voljo.
 • Pri snemanju filmov s pametnim telefonom kot daljinskim upravljalnikom monitor izdelka postane temnejši.
 • Če naprave iPhone ali iPad in tega izdelka ni mogoče povezati prek QR, uporabite SSID in geslo.