Manual Focus

Če v načinu samodejnega ostrenja ni mogoče doseči pravilne izostritve, lahko ročno prilagodite ostrenje.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Mode][Manual Focus].
  2. Vrtite nadzorni obroč, da motiv jasno izostrite.

    • Ko obračate nadzorni obroč, se na zaslonu prikaže razdalja ostrenja.
  3. Sprožilo pritisnite do konca, da naredite posnetek.

Opomba

  • Kadar uporabljate iskalo, prilagodite raven dioptra tako, da na iskalu dobite pravilno ostrenje.
  • Če znova izberete [Focus Mode], se bo katera koli razdalja ostrenja, ki jo nastavite ročno, preklicala.
  • Prikazana razdalja ostrenja je le referenčna vrednost.