Auto Monitor OFF

Če fotoaparata v načinu fotografiranja določen čas ne uporabljate, samodejno preklopi v način varčevanja z energijo. Ta funkcija je uporabna za zmanjšanje porabe energije.

  1. MENU (Setup) › [Auto Monitor OFF] › želena nastavitev

Podrobnosti elementov menija

Off:
Fotoaparat ne preklopi samodejno v način varčevanja z energijo.
2 Sec/5 Sec/10 Sec:
Ko v določenem številu sekund ne opravite nobene dejavnosti, fotoaparat preklopi v način varčevanja z energijo in monitor se izklopi.
Ko je izbrana možnost [5 Sec] ali [10 Sec], se monitor zatemni dve sekundi pred iztekom nastavljenega časa.

Opomba

  • Možnost [Auto Monitor OFF] se ne aktivira v spodnjih primerih:
    • če je monitor zasukan za približno 180 stopinj;
    • če je način zajemanja nastavljen na [Sweep Panorama];
    • če funkcija varčevanja z energijo ni aktivirana.