Area Setting

S to funkcijo nastavite območje, kjer uporabljate izdelek.

  1. MENU (Setup) › [Area Setting] › želeno območje.