In-Camera Guide

[In-Camera Guide] prikazuje opise elementov MENU, elementov Fn (funkcija) in nastavitev.

  1. Izberite element MENU ali Fn, za katerega si želite ogledati opis, in nato pritisnite gumb (Delete) (A).

    Prikazani bodo opisi elementa.