Av/Tv Rotate

Nastavi smer vrtenja izbirnega kolesca, ko spreminjate vrednost zaklopke ali hitrost zaklopa.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Av/Tv Rotate] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Normal:
Ne spremeni smeri vrtenja izbirnega kolesca.
Reverse:
Obrne smer vrtenja izbirnega kolesca.