Fotografiranje

 1. Izberite želen način fotografiranja tako, da obrnete gumb za izbiro načina.

 2. Nastavite kot monitorja in pridržite fotoaparat ali poglejte skozi iskalo in pridržite fotoaparat.
 3. Povečajte slike z vzvodom W/T (zoom) pri fotografiranju.
 4. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
  Ko je slika izostrena, se predvaja pisk in zasveti indikator (kot na primer ).

  • Najmanjša razdalja fotografiranja je približno 8 cm (0,27 čevlja) (W), 100 cm (3,29 čevlja) (T) (od objektiva).
 5. Pritisnite sprožilo do konca.

Za fotografiranje z zaklenjenim ostrenjem na želeni objekt (zaklep ostrenja)

Fotografira z zaklenjenim ostrenjem želenega objekta v načinu samodejnega ostrenja.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Mode][Single-shot AF] ali [Automatic AF].
 2. Objekt postavite znotraj območja AF in pritisnite sprožilo do polovice.

  Ostrenje je zaklenjeno.

  • Če imate težave pri ostrenju na želeni objekt, nastavite možnost [Focus Area] na [Center]ali [Flexible Spot].
 3. Sprožilo pritiskajte do polovice in objekt postavite v izvirni položaj, da znova sestavite posnetek.

 4. Pritisnite sprožilo do konca in fotografirajte.

Namig

 • Če izdelek ne more samodejno izostriti, indikator ostrenja utripa, vendar ni kratkega zvočnega signala. Spremenite posnetek ali nastavitev ostrenja. V načinu [Continuous AF] zasveti , kratki zvočni signal, ki označuje izostritev, pa se ne oglasi.
 • Po fotografiranju se prikaže ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo. Dokler je ta ikona prikazana, ne odstranjujte pomnilniške kartice.

Opomba

 • Ko se objekt premika, izostritve ne morete zakleniti, tudi če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Automatic AF].