Audio signals

S to možnostjo izberete, ali naj izdelek oddaja zvočne signale.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Audio signals] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:all:
Zvoki se proizvedejo na primer, ko je s pritiskanjem sprožila do polovice doseženo ostrenje.
On:Shutter Only:
Proizvede se le zvok zaklopa.
Off:
Ni zvokov.

Opomba

  • Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF], fotoaparat ne bo oddal piska, ko izostri objekt.