Gamma Disp. Assist

Za filme z vrednostjo gama S-Log se domneva, da so zaradi uporabe širokega dinamičnega razpona obdelani po zajetju slike. Filmi z vrednostjo gama HLG naj bi bili prikazani na monitorjih, združljivih z visokim dinamičnim razponom (HDR). Zato so med zajemanjem slike prikazani z nizko ravnjo kontrasta in jih je lahko težje nadzorovati. Vendar lahko uporabite funkcijo [Gamma Disp. Assist], s katero reproducirate kontrast, ki ustreza običajni vrednosti gama. Poleg tega je mogoče funkcijo [Gamma Disp. Assist] uporabiti tudi pri predvajanju filmov na monitorju/iskalu fotoaparata.

  1. MENU (Setup) › [Gamma Disp. Assist].
  2. Izberite želeno nastavitev z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

Off:
funkcija [Gamma Disp. Assist] ni uporabljena.
Auto:
prikazani so filmi z učinkom [S-Log2›709(800%)], ko je vrednost gama v možnosti [Picture Profile] nastavljena na [S-Log2], in z učinkom [S-Log3›709(800%)], ko je vrednost gama nastavljena na [S-Log3]. prikazani so filmi z učinkom [HLG(BT.2020)], ko je vrednost gama v možnosti [Picture Profile] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in ko je možnost [Color Mode] nastavljena na [BT.2020].
prikazani so filmi z učinkom [HLG(709)], ko je vrednost gama v možnosti [Picture Profile] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in ko je možnost [Color Mode] nastavljena na [709].
S-Log2›709(800%):
prikazani so filmi z vrednostjo gama S-Log2, ki reproducirajo kontrast, ki ustreza ITU709(800%).
S-Log3›709(800%):
prikazani so filmi z vrednostjo gama S-Log3, ki reproducirajo kontrast, ki ustreza ITU709(800%).
HLG(BT.2020):
prikazani so filmi po prilagoditvi kakovosti slike monitorja ali iskala na kakovost, ki je skoraj enaka, kot kadar so filmi prikazani na monitorju, združljivem z učinkom [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
prikazani so filmi po prilagoditvi kakovosti slike monitorja ali iskala na kakovost, ki je skoraj enaka, kot kadar so filmi prikazani na monitorju, združljivem z učinkom [HLG(709)].

Opomba

  • Filmi v formatu XAVC S 4K ali XAVC S HD z vrednostjo gama [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] so prikazani z učinkom [HLG(BT.2020)] ali [HLG(709)], odvisno od vrednosti gama in barvnega načina filma. V drugih primerih so filmi prikazani v skladu z nastavitvijo vrednosti gama in nastavitvijo barvnega načina v možnosti [Picture Profile].
  • Funkcija [Gamma Disp. Assist] ni omogočena za filme, ki so prikazani na televizorju ali monitorju, povezanim s fotoaparatom.