Rating

Posnetim slikam lahko dodelite ocene med in in tako lahko lažje najdete določene slike.

  1. MENU(Playback) › [Rating].
    Prikazal se bo zaslon za dodeljevanje ocen.
  2. Pritisnite levi/desni del izbirnega kolesca in prikažite sliko, ki ji želite dodeliti oceno, ter nato pritisnite središče izbirnega kolesca.
  3. S pritiskom levega/desnega dela izbirnega kolesca izberite število zvezdic (Rating) in nato pritisnite središče izbirnega kolesca.
  4. Če želite zapustiti zaslon za dodeljevanje ocen, pritisnite gumb MENU.

Namig

  • Ocene lahko dodeljujete tudi med predvajanjem slik, tako da uporabite tipko po meri. Dodelite funkcijo [Rating] želeni tipki, tako da predhodno uporabite tipko [Custom Key] in nato pritisnite tipko po meri med predvajanjem slike, ki ji želite dodeliti oceno. Število zvezdic (Rating) se spremeni vsakič, ko pritisnete tipko po meri.

Opomba

  • Ocene lahko dodeljujete le fotografijam.