Focus Area Limit

Z vnaprejšnjim omejevanjem vrst razpoložljivih nastavitev območja ostrenja lahko hitreje izberete nastavitve za [Focus Area].

  1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Area Limit] › Obkljukajte območja ostrenja, ki jih želite uporabljati, nato pa izberite [OK].
    Vrste območij ostrenja, označene z , bodo na voljo kot nastavitve.

Opomba

  • Vrste območij ostrenja brez kljukic ni mogoče izbrati z možnostmi MENU ali menija Fn (funkcija). Če želite izbrati eno, dodajte kljukico z uporabo [Focus Area Limit].
  • Če odstranite kljukico za območje ostrenja, registrirano z [Switch V/H AF Area] ali [AF Area Registration], se bodo registrirane nastavitve spremenile.