Snemanje filmov

Filme lahko posnamete, tako da pritisnete gumb MOVIE (film).

 1. Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE.

  • Ker je v privzeti nastavitvi gumb [MOVIE Button] nastavljen na [Always], je snemanje filmov mogoče zagnati iz vseh načinov zajemanja.

 2. Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.

Namig

 • Funkcijo začetka/zaustavitve snemanja filma lahko dodelite želeni tipki. MENU(Camera Settings2) › [Custom Key] › nastavite [MOVIE] želeni tipki.
 • Območje ostrenja določite s funkcijo [Focus Area].
 • Če želite izostriti obraz, kompozicijo oblikujte tako, da se okvir za ostrenje in okvir za zaznavanje obrazov prekrivata, ali pa funkcijo [Focus Area] nastavite na [Wide].
 • Če želite prilagoditi hitrost zaklopa in vrednost zaslonke na želene nastavitve, nastavite način fotografiranja na (Movie) in izberite želeni način osvetlitve.
 • Po fotografiranju se prikaže ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo. Dokler je ta ikona prikazana, ne odstranjujte pomnilniške kartice.
 • Spodnje nastavitve za fotografiranje se uporabijo za snemanje filmov:
  • White Balance
  • Creative Style
  • Metering Mode
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • D-Range Optimizer
 • Med snemanjem filmov lahko spremenite nastavitve za občutljivost ISO, izravnavo osvetlitve in območje ostrenja.
 • Pri snemanju filmov je posneto sliko mogoče predvajati brez prikaza informacij o snemanju, in sicer tako, da možnost [HDMI Info. Display] nastavite na [Off].

Opomba

 • Med snemanjem filma bosta morda zajeta tudi zvok objektiva in zvok delovanja fotoaparata. Še posebej je verjetno, da bo med snemanjem filma zajet tudi zvok zooma, če je možnost [Zoom Speed] nastavljena na [Fast] oziroma če je možnost [Zoom Func. on Ring] nastavljena na [Quick].
  Zvok lahko izklopite tako, da izberete MENU › (Camera Settings2) › [Audio Recording][Off].
 • Temperatura fotoaparata ponavadi naraste, ko dlje časa snemate filme, in začutili boste, da je fotoaparat topel. Ne gre za okvaro. Prav tako se lahko pojavi obvestilo [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V takšnih primerih fotoaparat ugasnite in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.
 • Če se pojavi ikona , je narasla temperatura fotoaparata. Izklopite fotoaparat in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.
 • Glede daljšega časa snemanja filmov glejte poglavje »Čas snemanja filmov«. Ko je snemanje filma zaključeno, lahko posnamete naslednji video, tako da znova pritisnete gumb MOVIE. Odvisno od temperature izdelka ali baterije se snemanje lahko ustavi, da se zaščiti izdelek.
 • Ko je gumb za izbiro načina nastavljen na (Movie) ali oziroma med snemanjem filmov, možnosti [Tracking] ne morete izbrati za [Focus Area].
 • Vrednost zaslonke in hitrost zaklopa bosta v načinu [Program Auto] pri snemanju filmov samodejno nastavljena in ju ni mogoče spremeniti. Zaradi tega se lahko hitrost zaklopa poveča v svetlem okolju, gibanje objekta pa morda ne bo posneto gladko. S spreminjanjem načina osvetlitve in prilagajanja vrednosti zaslonke ter hitrost zaklopa je mogoče gibanje objekta posneti gladko.
 • V načinu snemanja filmov lahko občutljivost ISO izberete od ISO 100 do ISO 12800. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, nižjo od ISO 100, se nastavitev samodejno preklopi na ISO 100. Ko zaključite s snemanjem filma, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • Ko je občutljivost ISO nastavljena na [Multi Frame NR], bo začasno nastavljena možnost [ISO AUTO].
 • V načinu snemanja filmov spodnjih nastavitev ni mogoče nastaviti v možnosti [Picture Effect]. Ko se snemanja filma prične, bo začasno nastavljena možnost [Off].
  • Soft Focus
  • HDR Painting
  • Rich-tone Mono.
  • Miniature
  • Watercolor
  • Illustration
 • Funkcija zaznavanja obrazov/zaznavanja oči ni na voljo v teh primerih.
  • Možnost [File Format] je nastavljena na [XAVC S 4K], možnost [Record Setting] nastavljena na [30p 100M]/[25p 100M] ali [30p 60M]/[25p 60M] in možnost [4K Output Select] nastavljena na [Memory Card+HDMI]
 • Če fotoaparat med snemanjem filma pri nizki občutljivosti ISO usmerite proti izjemno svetlem viru svetlobe, bo označeno območje na sliki morda posneto kot zatemnjeno območje.
 • Če je način prikaza monitorja nastavljen na možnost [For viewfinder], se bo način prikaza ob začetku snemanja filma preklopil na [Display All Info.].
 • Pri uvažanju filmov XAVC S in AVCHD v računalnik uporabite programsko opremo PlayMemories Home.