Touch Pad Settings

Med zajemanjem z iskalom lahko prilagodite nastavitve, povezane z delovanjem sledilne tablice.

  1. MENU (Setup) › [Touch Pad Settings] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Operation in Vertical Orientation:
s to funkcijo omogočite ali onemogočite delovanje sledilne tablice med zajemanjem z iskalom v navpičnem položaju. Tako lahko preprečite neželeno delovanje, ko se z nosom nehote dotaknete monitorja itd., med navpičnim zajemanjem.
Touch Position Mode:
s to funkcijo nastavite okvir za ostrenje na mesto, ki ste se ga izbrali z dotikom zaslona ([Absolute Position]), ali premaknete okvir za ostrenje na želeni položaj glede na smer vlečenja in količino gibanja ([Relative Position]).
Operation Area:
nastavi območje, ki bo uporabljeno za delovanje sledilne tablice. Omejevanje delovnega območja lahko prepreči neželeno delovanje, ko se z nosom nehote dotaknete monitorja itd.

O načinu določanja položaja z dotikom

Izbira možnosti [Absolute Position] omogoča hitrejši premik okvirja za ostrenje na oddaljen položaj, saj lahko z upravljanjem na dotik neposredno določite položaj okvirja za ostrenje.

Izbira možnosti [Relative Position] omogoča upravljanje sledilne tablice v najpriročnejšem položaju, ne da bi morali prst premikati preko večjih razdalj.

Namig

  • V delovanju sledilne tablice, ko je možnost [Touch Position Mode] nastavljena na [Absolute Position], se območje, nastavljeno v možnosti [Operation Area], obravnava kot celoten zaslon.