AF Illuminator (fotografija)

Osvetljevalec AF omogoča dodatno svetlobo za lažje ostrenje objekta v temnejšem okolju. V času med polovičnim pritiskom sprožila in zaklepom ostrenja, zasveti pomožna luč za samodejno ostrenje in olajša postopek ostrenja.

 1. MENU(Camera Settings1) › [AF Illuminator] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Pomožna luč za samodejno ostrenje samodejno zasveti v temnih okoljih.
Off:
Ne uporablja funkcije AF illuminator.

Opomba

 • Funkcije [AF Illuminator] ni mogoče uporabiti v naslednjih primerih:
  • Ko je način zajemanja v funkciji [Movie] ali [High Frame Rate].
  • Sweep Panorama
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF] ali [Automatic AF] in se objekt premika (ko indikator ostrenja ali zasveti).
  • Ko je aktivirana funkcija [Focus Magnifier].
  • ko je možnost [Scene Selection] nastavljena na naslednje načine:
   • [Landscape]
   • [Sports Action]
   • [Night Scene]
   • [Pet]
   • [Fireworks]
 • Osvetljevalec AF oddaja zelo svetel vir svetlobe. Čeprav ni nobene nevarnosti za zdravje, ne glejte neposredno v osvetljevalec AF od blizu.