Registriranje trenutnega območja ostrenja (AF Area Registration) (fotografija)

Okvir za ostrenje lahko s tipko po meri začasno pomaknete na vnaprej določen položaj. Ta funkcija je uporabna, ko zajemate prizore, pri katerih so premiki objekta predvidljivi; na primer športni prizori. S to funkcijo lahko hitro premikate območje ostrenja glede na situacijo.

Kako registrirati območje ostrenja

 1. MENU (Camera Settings1) › [AF Area Registration][On].
 2. Območje ostrenja nastavite na želeni položaj in nato pridržite gumb Fn (funkcija).

Kako priklicati registrirano območje ostrenja

 1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key] › želena tipka, nato izberite [Regist. AF Area hold].
 2. Fotoaparat nastavite na način fotografiranja, pritisnite in pridržite tipko, ki ima dodeljeno funkcijo [Regist. AF Area hold], in nato za zajemanje fotografij pritiskajte sprožilo.

Namig

 • Ko je okvir za ostrenje registriran z uporabo funkcije [AF Area Registration], registrirani okvir za ostrenje utripa na monitorju.
 • Če dodelite funkcijo [Regist AF Area tggle] tipki po meri, lahko registrirani okvir za ostrenje uporabite, ne da bi tipko držali pritisnjeno.

Opomba

 • Območja ostrenja ni mogoče registrirati v teh primerih:
  • Gumb za izbiro načina je nastavljen ali na (Movie) ali na
  • Medtem ko se izvaja [Touch Focus]
  • Med uporabo funkcije digitalni zoom
  • Medtem ko se izvaja [Touch Tracking]
  • Med ostrenjem
  • Med izvajanjem zaklepa ostrenja
 • Funkcije [Regist. AF Area hold] ne morete dodeliti gumbu [Left Button] ali [Right Button].
 • Registriranega območja ostrenja ne morete priklicati v teh primerih:
  • Gumb za izbiro načina je nastavljen ali na (Auto Mode), (Movie) ali pa na
 • Ko je možnost [AF Area Registration] nastavljena na [On], je nastavitev [Wheel Lock] zaklenjena na [Unlock].