Preklop samodejnega načina (Auto Mode)

Ta fotoaparat je opremljen z naslednjima dvema načinoma samodejnega fotografiranja: [Intelligent Auto] in [Superior Auto]. Samodejni način lahko zamenjate glede na objekt in svoje želje.

  1. Nastavite gumb za izbiro načina na .
  2. MENU(Camera Settings1) › [Auto Mode] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Intelligent Auto:
Omogoča fotografiranje s samodejnim prepoznavanjem prizora.
Superior Auto:
Omogoča fotografiranje s samodejnim prepoznavanjem prizora. Ta način zajema jasne slike temnih prizorov ali prizorov, osvetljenih od zadaj.

Opomba

  • V načinu [Superior Auto] je snemanje daljše, saj izdelek ustvarja sestavljeno sliko. V tem primeru je prikazana ikona (ikona za prekrivanje) in zvok zaklopa se zasliši večkrat, vendar se posname le ena slika.
  • V načinu [Superior Auto] in kadar je prikazana ikona (ikona za prekrivanje), fotoaparata ne smete premikati, preden se ne zajame več posnetkov.
  • V načinih [Intelligent Auto] in [Superior Auto] je večina funkcij nastavljenih samodejno in nastavitev ne morete prilagajati sami.