Auto Power OFF Temp.

Nastavi temperaturo fotoaparata, pri kateri se fotoaparat med snemanjem samodejno izklopi. Ko je funkcija nastavljena na [High], lahko s snemanjem nadaljujete tudi, če je temperatura fotoaparata višja od običajne.

  1. MENU (Setup) › [Auto Power OFF Temp.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard:
Nastavi standardno temperaturo, pri kateri se fotoaparat izklopi.
High:
Nastavi temperaturo, pri kateri se fotoaparat izklopi, ki je višja od nastavitve [Standard].

Opombe za primere, ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High]

  • Ne snemajte, medtem ko držite fotoaparat v roki. Uporabite stojalo.
  • Če fotoaparat med uporabo držite v rokah daljše časovno obdobje, lahko to povzroči opekline, nastale pri nizki temperaturi.

Neprekinjeno snemanje za filme, ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High]

Čas, ki je na voljo za neprekinjeno snemanje filmov, je naveden spodaj za primere, ko fotoaparat s snemanjem prične pri privzetih nastavitvah, potem ko je bilo napajanje nekaj časa ugasnjeno. Naslednje vrednosti navajajo neprekinjen čas od začetka snemanja do ustavitve snemanja s fotoaparatom.

Temperatura okolja: 20 °C
Neprekinjen čas snemanja za filme (HD): Približno 30 minut
Neprekinjen čas snemanja za filme (4K): Približno 30 minut
Temperatura okolja: 30 °C
Neprekinjen čas snemanja za filme (HD): Približno 30 minut
Neprekinjen čas snemanja za filme (4K): Približno 30 minut
Temperatura okolja: 40 °C
Neprekinjen čas snemanja za filme (HD): Približno 20 minut
Neprekinjen čas snemanja za filme (4K): Približno 20 minut

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi)

Opomba

  • Tudi če je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High], se lahko zgodi, da se snemalni čas ne bo spremenil, kar je odvisno od razmer in temperature fotoaparata.