Delete confirm.

Nastavite lahko, ali je na potrditvenem zaslonu za izbris privzeto izbrana možnost [Delete] ali [Cancel].

  1. MENU (Setup) › [Delete confirm.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

"Delete" first:
Privzeto je izbrana možnost [Delete].

"Cancel" first:
Privzeto je izbrana možnost [Cancel].